חזרה לכל הסרטים

נסיעה בחיפה הדר לכרמל וחזרה


רכיבה קצרה בחיפה - מהדר לכרמל ובחזרה להדר.