ניצבים לגבס

קונסטרוקציות ובטיחות בחשמל

בטיחות בעבודות חשמל

חוזה התקשרות בנושא מגורים משותפים.

בין: צד א': כבל חשמל.
לבין צד ב': קונסטרוקציית פח.

הואיל וצד א' חייב לעבור דרכו או בשטחו של צד ב' והואיל וצד ב' עשוי מתכת מוליכה של הזורם בצד א', החליטו הצדדים להתקשר בחוזה בטיחות אישית בינהם.

כל סעיפי החוזה מחייבים.

חיזוק ניצבים בקירות גבס

קיבוע ניצבי גבס לקיר

התמודדות עם מצבים בזמן ביצוע עבודות גבס - התרחקות מקירות.

במשרדים המוקמים יש דרישה לחלוקת מעגלי החשמל בצורה נפרדת לכל איזור בכדי למנוע נפילת ציוד מחשבים בכל העמדות כאשר יש איזה קצר בעמדה אחת. זה אומר הרבה תעלות מלוח החשמל והן צריכות לעבור איפושהו. מזמין העבודה החליט שלא לחצוב תעלות בקירות עבור החשמל אלא לחפות את כל המקום בלוחות גבס ולהשחיל את תעלות החשמל דרך הקונסטרוקציה, לגיטימי.

Subscribe to RSS - ניצבים לגבס