חזרה לאלבומים

חיפה בלילה

כמה תמונות מחיפה בלילה.

מקדש הבאהים בלילה
נמל חיפה בלילה
המושבה הגרמנית שד בן גוריןו בלילה
ממגורות דגון
חיפה בלילה
מקדש הבאהים משד בן גוריון