חזרה לכל הסקרים

האם להחזיר תלבושת אחידה לבתי הספר ?

לשוניות ראשיות

האם צריך להחזיר תלבושת אחידה לבתי הספר ?