חזרה לכל הסרטים

גלריית המנהרה

גלריית המנהרה בחיפה, פינת הרחובות בלפור והרצל.

פעם זה היה מעבר מצחין משתן עם המון קבצנים וחורשי מזימות :) היום זה משמש כגלרייה לצילומים.