גבס

חיזוק ניצבים בקירות גבס

קיבוע ניצבי גבס לקיר

התמודדות עם מצבים בזמן ביצוע עבודות גבס - התרחקות מקירות.

במשרדים המוקמים יש דרישה לחלוקת מעגלי החשמל בצורה נפרדת לכל איזור בכדי למנוע נפילת ציוד מחשבים בכל העמדות כאשר יש איזה קצר בעמדה אחת. זה אומר הרבה תעלות מלוח החשמל והן צריכות לעבור איפושהו. מזמין העבודה החליט שלא לחצוב תעלות בקירות עבור החשמל אלא לחפות את כל המקום בלוחות גבס ולהשחיל את תעלות החשמל דרך הקונסטרוקציה, לגיטימי.

Subscribe to RSS - גבס