חזרה לאלבומים

אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012

תמונות מאצטדיון סמי עופר נכון לינואר 2012.

בעייתי החורף הזה מבחינת הגעה אל מושא הצילום שלך. גם השלוליות וגם הבוץ באותו הגובה - מטר.

זה מה יש הפעם.

אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
אצטדיון סמי עופר - ינואר 2012
קטרפילר
מכבש בומרג