חזרה לאלבומים

אצטדיון סמי עופר אוגוסט 2013

תמונות מאצטדיון סמי עופר נכון לאוגוסט 2013

פסל השלום העולמי