חזרה לאלבומים

אצטדיון סמי עופר אוגוסט 2011

תמונות עדכניות מאצטדיון סמי עופר - נכון לאוגוסט 2011

אצטדיון סמי עופר- יציקות יציעים
בטיחות באתר עבודה
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
אצטדיון סמי עופר
הנחת קווי ניקוז
שיפוע מוזר ביותר
הכנות ליציקות  - בטון רזה
אצטדיון סמי עופר - רדיסיל עם אטם מובנה
אצטדיון סמי עופר
ברזלנות - פלדה מצולעת לזיון
טפסות לשוחת ביקורת בקווי ניקוז
הכנה ליציקת שוחת ביקורת בקווי ניקוז
טפסות לשוחת ביקורת בקווי ניקוז - מבט מבפנים
טפסות וזיון לשוחת ביקורת בקווי ניקוז
שוחת ביקורת בקווי ניקוז
הכנות לשוחת ביקורת חיבור זוית
שוחת ביקורת בקווי ניקוז
שוחת ביקורת בקווי ניקוז
קווי ניקוז - ישר פלס :)
אצטדיון סמי עופר- מבט ממערב
אצטדיון סמי עופר- יציקות יציעים (מערבי ומזרחי)
אצטדיון סמי עופר- יציע מזרחי והכרמל
אצטדיון סמי עופר- היציע המזרחי
אצטדיון סמי עופר- מבט ממערב